טל שגב וישי לוי במופע אקוסטי

תרבות בגלבוע • 2/6/2018 כניסות

×ת××× × ×©× âת××'ס ×ר×× ×¦×¢×ר×× ××××××¢â.