הודעה לחקלאים - עובדים ישראלים

ועד חקלאי • כניסות

 

 

 

 

 

 

בוקר טוב לכולם,

 

להזכירכם, נוהל התמיכה בעובדים ישראלים שפורסם, פורסם ל-3 שנים בכפוף לתקציב כל שנה.

 

השנה פרסמנו לחקלאים ריענון על הנוהל והגשת בקשות בהתאם לתקציב, גם בכפוף לתקציב

 

לצערנו, פעילות זו לא תוקצבה לשנת 2019 במסגרת סדרי העדיפות של הנהלת המשרד.

 

אודה לכם על הודעה מסודרת לחקלאים שהשנה אין תקציב למימון הבקשות ולכן אין צורך בהגשת הבקשות חדשות.

 

כל הבקשות שהתקבלו עד כה, יש לשלוח הודעה אישית לחקלאי שהשנה אין תקציב למימון.

 

בעתיד עם הנהלת המשרד חדשה ידונו על המשך התמיכה כיעד המשרד.

 

 

בברכה

ד"ר אסף לוי

מנהל אגף בכיר- גורמי ייצור

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ת.ד. 30 בית דגן 50250

טל:   03-9485333