תוצאות הבחירות לוועד אגודת מתיישבי רמת צבי:

מזכירות • 20/10/2017 כניסות

להלן תוצאות הבחירות לוועד אגודת מתיישבי רמת צבי:
ארבל ליאור - 118
דוד אלון - 104
גולדשמיט זיו - 103
גוזובסקי גליה - 97
רמות אמיר - 64
כהן ירון - 59
אידל פרדי - 55