הזמנה לאסיפה כללית 23.11.17

מזכירות • 2/11/2017 כניסות

                         

                                                                                                                        01/11/17

4792

 

 

 

 

 

לכבוד:                            

 

חברי אגודת מתיישבי רמת-צבי

 

                                               

הנדון: הזמנה לאסיפה כללית

 

 

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית

ביום חמישי 23.11.17 בשעה 19:00  בבית העם.

 

 

על סדר היום:

 

 

1.       בחירת יו"ר

 

2.       בחירת מזכיר אסיפה.

 

3. הצבעה ובחירת חברים לוועדות הבאות:

·         נוער                          .                                                       

·         גיל הרך

·         תרבות

·         בריאות ורווחה

·         דת

·         ספורט

·         בית עלמין

·         ארכיון

·         ועדת בטחון

·         ועדת גיל הביניים

·         ועדת ביקורת

·         ועדת נוי

·         ועדת איכות הסביבה

 

במידה ולא יהיו נוכחים מספר חברים על פי החוק בשעה היעודה תדחה האסיפה בשעה אחת ותתקיים בכל מספר חברים נוכחים והחלטות האסיפה תהינה חוקיות.

 

 

 

בברכה             

ועד ההנהלה

מתיישבי רמת צבי