אסיפה כללית אגודה חקלאית 18.12.18

ועד חקלאי • 4/12/2018 כניסות

 

28/11/18

4890

לכבוד:

חברי האגודה החקלאית

 

הנדון: אסיפה כללית

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שלישי 18/12/18

בשעה 18:00 בערב בבית העם.

על סדר היום:

1.     אישור יו"ר ומזכיר האסיפה

2.     אישור מאזן 2017

3.     עדכונים שוטפים

במידה ולא יהיו נוכחים מספר חברים על פי החוק בשעה היעודה תדחה האסיפה בשעה אחת ותתקיים בכל מספר חברים נוכחים והחלטות האסיפה תהינה חוקיות.

 

                                                                בברכה                                         

ועד אגודה חקלאית