אסיפה כללית אגודה חקלאית 30.4.18

מזכירות • 26/4/2018 כניסות

 

15/04/16

4840

לכבוד:

חברי האגודה החקלאית

הנדון: אסיפה כללית

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שני 30/04/018

בשעה 18:00 בערב בבית העם.

על סדר היום:

1.     אישור יו"ר ומזכיר האסיפה

2.     אישור קבלה לחברות בנים ממשיכים:                                            חן וקארין ליידן.                                                                         אורית רמות ומתן גור לביא

3.     רונן וטורי: הוצאה מחברות באגודה חקלאית

4.     הצבעה על מיזם ביו-גז.

5.     עדכונים שוטפים.

במידה ולא יהיו נוכחים מספר חברים על פי החוק בשעה היעודה תדחה האסיפה בשעה אחת ותתקיים בכל מספר חברים נוכחים והחלטות האסיפה תהינה חוקיות.

 

                                                                בברכה                                         

ועד אגודה חקלאית