ום המעשים טובים ברמת בצבי ,

גיל הרך • 25/3/2018 כניסות

ום המעשים טובים ברמת בצבי ,
שכבת כיתת י׳ מבית ספר ויצו ניר העמק הגיעו לכל הגנים ברחבי המועצה סדרו ניקו צבעו ושתלו .לרמת צבי הגיעה כיתה י׳-5 התלמידים עבדו במרץ תיקנו סידרו וגם שיחקו עם הילדים ונהנו מפינוקים מיוחדים מצוות הגן.
את פרויקט המעשים הטובים מקדם רונן וטורי רכז משמעת ואחראי על פרויקטים בניר העמק

×ת××× × ×©× âר×ת צ×× ×©××â.

×ת××× × ×©× âר×ת צ×× ×©××â.

×ת××× × ×©× âר×ת צ×× ×©××â.

×ת××× × ×©× âר×ת צ×× ×©××â.

×ת××× × ×©× âר×ת צ×× ×©××â.