בית רמת צבי משתתף באבלו של רונן וטורי במות אביו

מזכירות • כניסות

בית רמת צבי משתתף באבלו של

רונן וטורי

במות אביו

יצחק וטורי

הלוויה היום יום ה' כב' בתמוז 25.7.2019

בשעה 17:30 בבית העלמין במושב חצב

המשפחה תשב שבעה בביתם בחצב