סיוע לחקלאים במשך "תקופת הקורונה"

מזכירות • 15/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

סיוע לחקלאים במשך תקופת הקורונה

 

 

 

שלום רב,

מצ"ב מכתבו של ראש המועצה עובד נור סיוע לחקלאים במשך "תקופת הקורונה".

נא עזרתכם בהפצת המכתב לכל החקלאים.

תודה רבה.