זריקת פסולת במכולת אשפה

מזכירות • כניסות

5036

לחברים שלום

 

האחריות על טיפול ופינוי מכולת האשפה

שנמצאת ליד מכון התערובת

עבר למושב רמת צבי

 

אין לזרוק במכולה פסולת בניין וגזם!

 

חבר שיזרוק פסולת זו יחויב בהתאם לחוק

לידיעתכם המקום מצולם.

 

 

 

בברכה

הועד