עובדים זרים - קישור לכניסה למיפוי לחקלאים

ועד חקלאי • 11/2/2019 כניסות

 

 

 

 

 

בוקר טוב

מצורף קישור המיועד לצפייה בנתוני המיפוי של כל חקלאי לפי מס' ת.ז או ח.פ לפי מה שהעברתם לסוקר (על מנת לרשום בחוברת עו"ז שנשלחה אליכם ביום חמישי 7/02/19)

שבוע טובJ

 

ברוריה עובדיה

מרכזת  שירות לחקלאי

מחוז העמקים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ת.ד. 203, ד.נ. גלבוע 1812000

משרד: 04-6489109  | פקס: 04-6489127

דוא"ל  bruriao@moag.gov.il  |  אתר המשרד : www.moag.gov.il