יוגה-סיפור ברמת צבי!

גיל הרך • 2/11/2018 כניסות

יוגה-סיפור ברמת צבי!
אילה כרמי לימדה את ילדי המושב הצעירים תנועות יוגה תוך כדי קריאת הסיפור איילת מטיילת. תודה לאילה וילדים המקסימים
ועדת גיל הרך

ת××× × ××××× ×××××: âââ3â ×נש××â, ââ×נש×× ×××××××â, âââââ×נש×× ××ש×××â, ââ×××â, â×¢×¥âââ, ââש××××â, ââ× ×¢××××â, â×ש×ââââ ×âפע×××××ת ××××¥âââââ

ת××× × ××××× ×××××: âââââ××× ××× ×× ××תרâ, â×נש×× ××ש×××ââ, ââ×××â, ââ× ×¢××××â, â×ש×ââââ ×âפע×××××ת ××××¥âââ

ת××× × ××××× ×××××: ââ××× ×××â, âââââ×¢×¥â, â×××ââ, ââק××â, âפע×××××ת ××××¥âââ ×â×××¢ââââ

ת××× × ××××× ×××××: ââ××× ×××â, ââââק××â, ââ×¢×¥â, âצ××âââ ×âפע×××××ת ××××¥ââââ

ת××× × ××××× ×××××: âââ3â ×נש××â, âââââ×¢×¥â, â×××ââ, ââש××××â, âפע×××××ת ××××¥âââ ×â×××¢ââââת××× × ××××× ×××××: âââ2â ×נש××â, âââââ×¢×¥â, â×ש×ââ, ââ× ×¢××××â, âפע×××××ת ××××¥âââ ×â×××¢ââââ