ייפוי כח מתמשך - מהפכה של ממש

דורות בגלבוע • 2/6/2018 כניסות

×ת××× × ×©× â××ר×ת ××××××¢-×¢×××ª× ××ר×× ××××¨× ×××××ר×× ×××ת××§× ××××¢×¦× ×.××××××¢â.