עדכון מספר 8 נוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות וחוסך כח אדם כולל עקרונות לבחינת התאמה של מרססים לנוהל

ועד חקלאי • 23/10/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

מיכון וטכנולוגיות חדשות - תוספת למיכון - עידכון מס 8 כולל עקרונות להכללת מרססים ל- 22.10.18

 

 

 

לכבוד

ציבור החקלאים

מנהלי ועובדי המחוזות

 

הנדון: עדכון מס 8 לרשימת המכונות כולל עקרונות להכנסת מרססים לנוהל

בהמשך לדיון שהתקיים במנהלת ההשקעות מצורפת רשימה של מרססים העונים לנוהל מיכון וטכנולוגיה חדשה ועקרונות להוספה של מרססים נוספים.

כמו כן, הרשימה כוללת גם מספר מרססים שנגרעו מהנוהל.

 

שימו לב שצירפנו את שמות המותגים (רשימת היצרנים ושם המותג)  כדי שתוכלו לזהות בייתר קלות האם הדגם שהועבר אליכם נמצא ברשימה.

בנוסף אנא תשומת ליבכם לסעיף 7  במסמך המצורף.

 

1.       לכל הצעת מחיר יש לצרף תצלום של המרסס

2.       תנאי לדיון יהיה כי בהצעת המחיר ירשם שם הדגם  ומחיר לכל מרכיב.

3.       בחממות יאושרו מרססים מתניעים שנבנו כיחידה אחת.

4.       דוח ביצוע לאחר הרכישה יעשה בשיתוף של מתכנן עם מדריך מיכון.

 

 

אודה לכם באם תעבירו את העדכון לחקלאים הרלוונטיים במחוז שלכם

 

 

יפית: אנא פרסמי באתר

 

 

בברכה,

צביקה כהן

סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

טלפון: 03-9485515/3

נייד: 050-6241149

פקס: 03-9485829

מייל: zvikac@moag.gov.il