פרסום לציבור נהלים מתמשכים משנת 2017

ועד חקלאי • 20/1/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

לפרסום נוהל בריכות פתוחות לשנת 2018 מעודכן ליום 8 ינואר 2018

נוהל שפכי רפתות לשנת 2018 לפרסום

נוהל פסולות חקלאיות לשנת 2018 פרסום לציבור 10 לינואר 2018

 

 

 

מזכירות רמת צבי  ;טל:04-6531634 ; פקס:04-6532737

 

 

 

From: ברוריה עובדיה [Bruria Ovadia] [mailto:bruriao@moag.gov.il]
Sent: Monday, January 15, 2018 7:56 AM
To: undisclosed-recipients:
Subject: FW: פרסום לציבור נהלים מתמשכים משנת 2017

 

בוקר טוב

 

ציבור החקלאים

 

מצ"ב שלושה נהלים מתמשכים לפרסום סופי לציבור וקליטת בקשות במחוזות.

כידוע נהלים אלו פורסמו לראשונה 2017 (נוהל פסולות חקלאיות פורסם לראשונה ב 2016) בנהלים אלו קיימת יתרה תקציבית, שמאפשרת המשך תמיכה גם בשנת 2018.

נערכו שינויים קלים בנהלים בהתאם למפורט מטה:

 

1.      נוהל בריכות פתוחות (מדגה)  התווספה הכרה בהוצאות תכנון מיום פרסום הנוהל (אוגוסט 2017)

2.      פסולת חקלאית - הנוהל שהוגדר בתחילה לשלוש שנים עד סוף שנת  2017 הורחב ל  3 שנים נוספות. טרם התקבל אישור סופי לקליטת בקשות למרסקות גזם קטנות.

3.      סיוע בטיפול בשפכי רפתות- אין שינוי משמעותי