אסיפה כללית מתיישבי רמת צבי-עדכון תאריך - יום שלישי הקרוב 28/11

ועד הנהלה • 26/11/2017 כניסות

14/11/17

לכבוד:

חברי אגודת מתיישבי רמת-צבי

הנדון: הזמנה לאסיפה כללית-עדכון תאריך-28/11 יום שלישי הקרוב

עקב אירוע שמתקיים בתאריך 23.11.17 האסיפה תדחה לתאריך 28.11.17

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית

ביום שלישי 28.11.17 בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

1. בחירת יו"ר

2. בחירת מזכיר אסיפה.

3. הצבעה ובחירת חברים לוועדות הבאות:

· נוער .

· גיל הרך

· תרבות

· בריאות ורווחה

· דת

· ספורט

· בית עלמין

· ארכיון

· ועדת בטחון

· ועדת גיל הביניים

· ועדת ביקורת

· ועדת נוי

· ועדת איכות הסביבה

במידה ולא יהיו נוכחים מספר חברים על פי החוק בשעה היעודה תדחה האסיפה בשעה אחת ותתקיים בכל מספר חברים נוכחים והחלטות האסיפה תהינה חוקיות.

בברכה

ועד ההנהלה

מתיישבי רמת צבי