אסיפה כללית מתיישבי רמת צבי 17.7.19

מזכירות • כניסות

 

11/07/19

4984

      

 

לכבוד

חברי אגודת מתיישבי רמת צבי

הנדון: הזמנה לאסיפה כללית

 

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית

ביום רביעי 17.7.19 בשעה 19:00  בבית העם.

על סדר היום:

1.      בחירת יו"ר אסיפה.

2.      בחירת מזכיר אסיפה.

3.      הוצאה מחברות מאגודת מתיישבי רמת צבי - בן אשר יניב ולימור

4.      קבלה לחברות באגודת מתיישבי רמת צבי -  בריקמן שי ושירה

 

במידה ולא יהיו נוכחים מספר חברים על פי החוק בשעה היעודה, תדחה האסיפה בשעה אחת ותתקיים בכל מספר חברים נוכחים והחלטות האסיפה תהינה חוקיות.

 

   בברכה,              

ועד ההנהלה

מתיישבי רמת צבי