חג המושב - התאריך נדחה ל- 9/11

מזכירות • 20/10/2017 כניסות

חג המושב שאמור היה להתקיים ב19/10/2017 נדחה ויתקיים ביום 09/11/2017. הזמנה תפורסם בימים הקרובים.
חג שמח ומועדים לשמחה