הודעה מהמזכירות

מזכירות • כניסות

 

 

לחברים שלום!

 

בין התאריכים 18-22/04כולל

משרד המזכירות יהיה סגור

 

חלוקת דואר וחבילות

תהיה בימים אלו

 בין השעות 17:00-18:00 אחה"צ

 

כמו כן בתאריכים הנ"ל

לא ישלח דואר מהמזכירות

ולא יתבצעו תשלומים

 

בברכה

גליה