אסיפה כללית אגודה חקלאית 11.11.19

מזכירות • כניסות

 

 

28/10/19

5027

לכבוד:

חברי האגודה החקלאית

 

הנדון: אסיפה כללית

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שני 11/11/19

בשעה 19:00 בערב בבית העם.

על סדר היום:

1.     אישור יו"ר ומזכיר האסיפה

2.     ביו-גז אישור הפרוייקט

3.     הרחבה

4.     פרוייקט סולארי-גגות ציבוריים

5.     תשלומים שוטפים למנהל מקרקעי ישראל בגין החכרת אדמות

6.     עדכונים שוטפים

 

במידה ולא יהיו נוכחים מספר חברים על פי החוק בשעה היעודה תדחה האסיפה בשעה אחת ותתקיים בכל מספר חברים נוכחים והחלטות האסיפה תהינה חוקיות.

 

                                                                בברכה                                         

ועד אגודה חקלאית