מכלי מים לחקלאות

ועד חקלאי • 11/12/2018 כניסות

 

 

 

שלום לכולם;

במסגרת התארגנות לחירום, מפנה שרות בתי הסוהר מכלי מים שאינם ראויים יותר למי שתיה. המכלים תקינים לחלוטין בגדלים של חצי קוב, קוב ו- 2.5 קוב.

המעוניינים להגיע לאסוף לפי קריאה נא להירשם בקישור כאן.

לאחר איסוף הנתונים תקבלו קריאה ישירה לאיסוף המכלים.

נא להפיץ לחקלאים

בברכה

 

אוריאל בן חיים

ראש תחום חקלאות, קיימות וסביבה | מרכז המועצות האזוריות

נייד: 052-3494523 | משרד: 03-6929018

moazot-green.com | mhh.org.il |uriel@azoriot.co.il 

הצטרפו אלינו בפייסבוק: מרכז המועצות האזוריות