חיסון ועיקור חתולי רחוב

מזכירות • 6/1/2018 כניסות

השבוע הגיעה למושב ניידת של משרד החקלאות המופעלת ע"י המועצה באחריות וטרינר המועצה.
המטרה לחסן ולעקר חתולי רחוב בלבד.
כל מי שיש לו בחצר חתולי רחוב ומעוניין שיעוקרו ויחוסנו מתבקש ליצור קשר עם ליאור או יעקב