בית רמת צבי מודיע בצער על מותו של פזיזי סולומון

מזכירות • 19/5/2020 כניסות

 

בית רמת צבי מודיע בצער רב

על מותו של

פזיזי

משתתפים באבלם של

בני המשפחה

הלוויה היום ג' כה' אייר תש"ף 19.5.2020

בשעה 18:00 בבית העלמין במושב

אבא, סבא, סבא רבא שלנו

פזיזי (שמעון) סולומון

איננו

נלווה אותו באהבה

היום יום ג' כה' אייר, 19.5.2020

בשעה 18:00

יושבים שבעה בביתה של ענב בן זאב