הזמנה לאסיפה כללית אגודה חקלאית 17.5.18

ועד חקלאי • 13/5/2018 כניסות

 

03/05/18

4847

לכבוד:

חברי האגודה החקלאית

הנדון: אסיפה כללית

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום חמישי 17/05/18

בשעה 19:00 בערב בבית העם.

על סדר היום:

1.     אישור יו"ר ומזכיר האסיפה

2.     קבלת משפחת צוקרמן לחברות באגודה חקלאית

רוכשים את משק פישר צבי וציפורה

 

במידה ולא יהיו נוכחים מספר חברים על פי החוק בשעה היעודה תדחה האסיפה בשעה אחת ותתקיים בכל מספר חברים נוכחים והחלטות האסיפה תהינה חוקיות.

 

                                                                בברכה                                         

ועד אגודה חקלאית