נהלים לקראת בחירות לוועד אגודת מתיישבי רמת צבי

מזכירות • כניסות

לקראת בחירות לוועד אגודת מתיישבי רמת צבי

ביום ג' בתאריך 12.11.19 תתקיימנה בחירות לוועד אגודת מתיישבי רמת צבי.

לקראת היערכות לבחירות ברצוננו להביא לידיעתכם נהלים:

1.ביום הבחירות יש להגיע לקלפי ולבחור את המועמדים המועדפים על ידכם בהצבעה חשאית.

2.את שם המועמד יש לסמן בדף רשימת השמות אשר תוצב ביום הקלפי.

3.ניתן לבחור עד לחמישה מועמדים.

4.את הפתק ועליו השמות יש להכניס לתוך תיבת הקלפי שתוצב במקום.

5.חשוב לציין שפתק לא "כשר" ייפסל.

6.בשעה 21:30 תפתח תיבת הקלפי בנוכחות משקיף שיבחר על ידי ועדת קלפי. אז יספרו הקולות ויפורסמו לכלל.

הבחירות להזכירכם,

ביום ג' בתאריך 12.11.19 במזכירות