כלבים משוחררים

מזכירות • 2/12/2017 כניסות

לחברים שלום,

לאחרונה ננשכו מספר אנשים במושב.

הינכם מתבקשים לקשור את הכלבים.

הדבר מהווה מטרד וסכנה בטיחותית

בברכה

ועד אגודת מתיישבי רמת צבי