טיול גיל הביניים למוזיאון בכפר תבור ובסג"רה,אילניה. - תמונות

ועדת גיל הביניים • 4/8/2018 כניסות

×ת××× × ×©× âר×ת צ×× ×©××â.×ת××× × ×©× âר×ת צ×× ×©××â.

×ת××× × ×©× âר×ת צ×× ×©××â.

×ת××× × ×©× âר×ת צ×× ×©××â.

×ת××× × ×©× âר×ת צ×× ×©××â.

×ת××× × ×©× âר×ת צ×× ×©××â.