הזמנה לאסיפה כללית אגודה חקלאית 16.4.18

ועד חקלאי • 8/4/2018 כניסות

 

02/04/16

4840

לכבוד:

חברי האגודה החקלאית

הנדון: אסיפה כללית

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שני 16/04/018

בשעה 18:00 בערב בבית העם.

על סדר היום:

1.     אישור יו"ר ומזכיר האסיפה

2.     אישור קבלה לחברות בנים ממשיכים:       

 חן וקארין ליידן.                                                                         

אורית רמות ומתן גור לביא

3.     רונן וטורי: הוצאה מחברות באגודה חקלאית

4.     הצבעה על מיזם ביו-גז.

5.     עדכונים שוטפים.

במידה ולא יהיו נוכחים מספר חברים על פי החוק בשעה היעודה תדחה האסיפה בשעה אחת ותתקיים בכל מספר חברים נוכחים והחלטות האסיפה תהינה חוקיות.

 

                                                                בברכה                                         

ועד אגודה חקלאית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מזכירות רמת צבי

טל:04-6531634 

פקס:04-6532737

mazkirut@ramat-zvi.org.il