תזכורת: אסיפה כללית, יום ד׳ 17 ביולי 2019, 19:00 - 19:30 (IDT)

לוח אירועים • כניסות