דף הצהרת החקלאי חדש .doc

ועד חקלאי • 5/7/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

דף הצהרת החקלאי

חוברת מפקד ע.זרים 2019 - מעודכנת

 

 

 

 

 

לחקלאים שלום

 

 

נא שימו לב לשינויים בחוברת עו"ז :

 

מצורף דף הצהרת חקלאי חדש במקום דף 10 הקודם- (לא לשכוח למלא בו את ההכנסות).

 

אישור רו"ח שהופץ מתייחס רק לחברה.

 

חקלאים פרטים יצטרכו להגיש דוחות רווח והפסד וטופס 1220  לשנת 2016,2017    חתומים על ידי מס הכנסה