בניית תכנית אב יישובית בתחום הספורט והפעילות הגופנית

מועצה אזורת גלבוע • 15/6/2017

אנא תשומת לבכם.... המועצה נערכת לבניית תכנית אב יישובית בתחום הספורט והפעילות הגופנית, לשנים הבאות במסגרת המגמה הכוללת לקידום אורח חיים פעיל ובריא בגלבוע. לצורך כך, נשמח באם תוכל להשיב על מספר שאלות שיסייעו לנו לשפר, לדעת, ולהכיר צרכים. בסקר גם נשמח ללמוד באילו אירועים עממים, וחוגי ספורט הייתם רוצים להשתתף ועוד.
ישנה חשיבות גדולה בקבלת המידע אשר יסייע למועצה לקבל את ההחלטות הנכונות עבור התושבים בתחום, ואנו מודים לכם מראש. הסקר היינו חסוי. להשתתפות בסקר לחצו: http://bit.ly/2srxPRh
סיון גולדמן