לקראת בחירות לוועד אגודה חקלאית

ועד חקלאי • 1/1/2018 כניסות

לקראת בחירות לוועד אגודה חקלאית  רמת צבי

ביום ג' בתאריך 16.1.18 תתקיימנה בחירות לוועד אגודה חקלאית רמת צבי.

לקראת היערכות לבחירות ברצוננו להביא לידיעתכם נהלים:

רשאי להגיש מועמדות חבר אגודה חקלאית (שרשום כחבר)

הנהלים:

1.      בתאי הדואר תקבלו פתק ובו ניתן לרשום המועמד.

2.      לאחר שמולא הטופס במלואו יש להכניסו למעטפה סגורה אותה יש לשלשל לתיבת הדואר האדומה שבכניסה למזכירות.

3.                        הצעה שתוגש לא על פי הנהלים לא תתקבל.

4.      בתאריך 10.01.18  בשעה 13:00 ייאספו הפתקים לתוך תיבה סגורה שמיועדת לבחירות.

5.     מעבר לתאריך זה ולשעה הנקובה לא יכובדו הצעות.

6.      בשעות הערב של אותו יום (השעה תיקבע על ידי וועדת קלפי) תפתח התיבה בנוכחות חברי וועדת הקלפי וחבר מוועדת ביקורת.

7.      עוד באותו ערב תפורסם רשימה ובה שמות המועמדים.

8.      ביום הבחירות (16.1.2018) יש להגיע לקלפי ולבחור את המועמדים המועדפים על ידכם בהצבעה חשאית.

9.      את שם המועמד יש לסמן בדף רשימת השמות אשר תוצב ביום הקלפי.

10.  ניתן לבחור עד לחמישה מועמדים.

11.  את הפתק ועליו השמות יש להכניס לתוך תיבת הקלפי שתוצב במקום.

12.  חשוב לציין שפתק לא "כשר" ייפסל.

הבחירות להזכירכם,

ביום ג' בתאריך 16.1.18 במזכירות

בין השעות 18:00 22:00

                                                        מצפים לשיתוף פעולה ולבחירות הוגנות

                                                                        בברכה וועדת קלפי