מכתב לראש הממשלה בנושא הזדמנות קורנה בטחון המזון

מזכירות • 9/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב לראש הממשלה בנושא הזדמנות קורנה בטחון המזון

 

 

 

שלום למזכירויות המושבים,

 

בבקשה להעביר לכל בעלי התפקידים במושב, חקלאים ולכל הנוגעים בדבר

מכתב ממר עמית יפרח מזכ"ל תנועת המושבים

בנושא קורונה בטחון המזון .

 

תודה על שיתוף הפעולה

 

בברכה,

נעמי זינגר

מנהלת לשכת אגף קרקעות ואגו"ש

 

 

 

 

שימרו על הסביבה אל תדפיסו מייל זה אם אינכם חייבים מסמך זה והחומר המצורף אליו אישיים ומיועדים לנמען בלבד. העתקתם או הפצתם אסורה בהחלט. אם קיבלת את המסמך או את החומר המצורף אליו בטעות, נא הודיענו מיד במענה חוזר לדאר אלקטרוני זה ומחק כל עותק של דאר זה מהמערכת

 

 

תנועת המושבים בישראל    www.tmoshavim.org.il    הצטרפו אלינו

ליאונרדו דה וינצ'י 19, קומה 4, ת"א 64733 טל. 03-6086307 פקס 03-6957012

 

P שימרו על הסביבה אל תדפיסו מייל זה אם אינכם חייבים