עדכון בעניין קיצור שבוע העבודה במשק

ועד חקלאי • 9/4/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

עדכון בעניין צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק