יום מעשים טובים

נוער • 25/3/2018 כניסות

נוער רמת צבי לקח חלק ביום המעשים הטובים:
ילדי שכבת ז' עברו בבתים, מטעם ביה"ס, כחלק מקמפיין ההתרמה לאקי"ם.
כפי שהיה נהוג בשנים עברו.
ילדי ד' - ו', השתתפו בפעילות סביבתית לניקיון אזור בית אופיר.
שכבות ז' והמדריכים ביקרו את קשישיי המושב.
על הפרויקט הנפלא הזה אחראים ועדת נוער , זוהר בראון, לי נבו , מאיה רודי , חן אצילי , שרון פרידמן

×ת××× × ×©× âר×ת צ×× ×©××â.

×ת××× × ×©× âר×ת צ×× ×©××â.

×ת××× × ×©× âר×ת צ×× ×©××â.

×ת××× × ×©× âר×ת צ×× ×©××â.

×ת××× × ×©× âר×ת צ×× ×©××â.