תמונת ראשונים לאלבום תנועת המושבים

ועד חקלאי • 9/6/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

קובץ מצורף ללא כותרת 00006

לפני שהמושב מעביר תמונת ראשונים לאלבום תנועת המושבים

אתם מתבקשים לעבור על התמונות ולוודא שאין טעויות כתיב

בשמות,תאריכי לידה ופטירה.

אפשר לשנות תמונה במידה והקיימת לא נראית לכם.