חוברות 2020- עובדים זרים - יצאנו לדרך

ועד חקלאי • 11/2/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

חוברת המלצה 2020 עובדים זרים

הודעה לציבור - הגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020

 

 

 

צהרים טובים

 

מפקד עובדים זרים 2020 יוצא לדרך.

מצורף קישור לאתר האינטרנט של המשרד.

באתר יש:

א.     הודעה על פתיחת הגשת בקשות

ב.     חוברת המפקד

ג.       רשימת קודי גידול למילוי בחוברת.

 

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/2019/Pages/a_migrant_worker_employing.aspx

 

בהצלחה!!