השתתפות באבל

מזכירות • 4/2/2019 כניסות

בית רמת צבי

משתתף באבלו של

דני גל

במות אחיו

ד"ר דורון גל

הלוויה תתקיים היום יום ב' כט' אדר א' 4.2.2019

בשעה 15:00 בבית העלמין בעין חרוד מאוחד

דני ובני המשפחה ישבו שבעה בביתו של דני במושב

תנחומינו לכל בני המשפחה