היערכות לקיץ ומניעת דליקות- קיץ 2019

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

מסמך לישובים-היערכות לקיץ ומניעת דליקות וכיבויין-קיץ 2019

שלום לכולם,

 

רצו"ב מסמך היערכות לקיץ ומניעת דליקות.

לידיעתכם והיערכותכם בהתאם.

 

בברכה,

 

גיא איצקוביץ

מנהל המחלקה לביטחון ושירותי חירום

וקב"ט מועצה אזורית הגלבוע

 

טל': 04-6533377

פקס: 04-6533308