הזמנה לאסיפה כללית אגודה חקלאית 28.12.17

ועד חקלאי • 13/12/2017 כניסות

 

12/12/17

4705

לכבוד:

חברי האגודה החקלאית

 

הנדון: אסיפה כללית

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום חמישי 28/12/17

בשעה 19:00 בערב בבית העם.

על סדר היום:

1.     אישור יו"ר ומזכיר האסיפה

2.     אישור מאזן 2016

3.     הודעה על בחירות לוועד החקלאי ובחירת ועדת קלפי

4.     שונות

במידה ולא יהיו נוכחים מספר חברים על פי החוק בשעה היעודה תדחה האסיפה בשעה אחת ותתקיים בכל מספר חברים נוכחים והחלטות האסיפה תהינה חוקיות.

 

                                                                בברכה                                         

ועד אגודה חקלאית