הזמנה לכנס עתיד החקלאות והשטחים הפתוחים לנוכח משבר הדיור יום שלישי - 22.01.19 - באוניברסיטת תל אביב

ועד חקלאי • 3/1/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

כנס עתיד החקלאות והשטחים הפתוחים לנוכח משבר הדיור

 

 

 

P שימרו על הסביבה – אל תדפיסו מייל זה אם אינכם חייבים

מסמך זה והחומר המצורף אליו אישיים ומיועדים לנמען בלבד. העתקתם או הפצתם אסורה בהחלט. אם קיבלת את המסמך או את החומר המצורף אליו בטעות, נא הודיענו מיד במענה חוזר לדאר אלקטרוני זה ומחק כל עותק של דאר זה מהמערכת

 

 

From: Nira Cohen [mailto:niraco1@tauex.tau.ac.il]

שלום רב,

 

רצ"ב הזמנה לכנס: עתיד החקלאות והשטחים הפתוחים לנוכח משבר הדיור.

  

הכניסה ללא עלות

אך נדרשת הרשמה מראש אפשר להירשם בקישור או בהזמנה המצ"ב של הPDF-.

 

להרשמה

 

 

 

נירה כהן | מזכירת המכון לשלטון המקומי

טלפון: 03-6405482 | נייד:  052-2890428 | niraco1@tauex.tau.ac.il   

  

 

 

 

image001