בית רמת צבי משתתף באבלו של זאב קיונסון

מזכירות • כניסות

בית רמת צבי

משתתף באבלו של

ווקה זאב קיונסון

במות רעייתו

רינה

תנחומינו לכל המשפחה

 

הלוויה תתקיים ביום ד' ג' תשרי 12.9.2018

בשעה 17:00 בבית העלמין במושב

המשפחה תשב שבעה בביתה רחוב שלום עליכם 6/20 קומה 5 עפולה